Adı Soyadı                            : Emine SEZER

                                                 (2002-2012 yılları arasında ÜNALIR soyadı kullanılmıştır.)

Doğum Tarihi ve Yeri         : 07/01/1979, Salihli 

E-posta                                  : emine.sezer@ege.edu.tr

Kişisel Web Sayfası             : http://semanticweb.ege.edu.tr/eminesezer

Mezun Olduğu Üniversiteler:

Derece

Üniversite

Bölüm - Program

Yıl

Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

2000         

 

Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenimleri:

Derece

Üniversite

Bölüm - Program

Anabilim Dalı

Yıl

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

2004

Doktora

Ege Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

2014

 

Görevler:

Ünvan

Üniversite

Bölüm/Program

Yıl

Araştırma Görevlisi

Ege Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi,

 Bilgisayar Mühendisliği

2001 - ….

 

Asistanlık Yapılan Dersler:

Ø  Güz Dönemi

Ø  Elektrik Devreleri (2001-2017)

Ø  Mantık Devreleri Tasarımı (2001-2012) ve (2014-2017)

Ø  Birleştirici Dili ile Programlama (2001-2005)

Ø  Mikroişlemciler (2006-2012)

Ø  Proje Yönetimi (2009-2014)

Ø  Bilgisayar Mühendisliğine Giriş (2011-2014)

Ø  Üniversite Yaşamına Geçiş (2011-2014)

Ø  Bilgisayar Ağları-I (2012-2013)

Ø  Bahar Dönemi

Ø  Sayısal Elektronik (2001-2016)

Ø  Sayısal Bilgisayar Tasarımı (2001-2016)

Ø  Sistem Programlama (2013-2015)

Ø  Mikrodenetleyiciler (2005-2013)

Ø  Topluma Hizmet Uygulamaları (2010-2012)

Ø  Algoritma ve Programlama-II (2014-2015)

Ø  Bilgisayar Ağları-II (2013-2014)

Ø  Sunucu Yazılım Teknolojileri (2008-2009)

 

YAYINLAR

1.     Can Ö., Sezer E., Bursa O, Ünalır M. O., “Comparing Relational and Ontological Triple Stores in Healthcare Domain”, Entropy, 2017.

2.     Bursa O., Can Ö., Sezer E., Ünalır M. O., “Enriching Preferences Using DBpedia and Wordnet”, 10th International Conference, MTSR 2016, Göttingen, Germany, November 22-25, 2016, Proceedings, Metadata and Semantics Research Volume 672 of the series Communications in Computer and Information Science, pp 94-103, 2016.

3.     Can Ö., Sezer E., Bursa O., Ünalır M. O., “Nesnelerin İnterneti ve Güvenli Bir Sağlık Bilgi Modeli Önerisi”, 4th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 3-5 November 2016 (ISITES2016 Alanya/Antalya - Turkey), pp 1201-1209, 2016.

4.     Sezer E., Can Ö., Bursa O., Ünalır M. O., “Semantic Web Technogies for IoT-Based Health Care Information Systems”, The Tenth International Conference on Advances in Semantic Processing (SEMAPRO 2016), October 9 - 13, 2016 - Venice, Italy, pp 45-48, 2016.

5.     Sezer E., Can Ö., Bursa O., Ünalır M. O., “Towards Interoperable Ontologies: Blood Test Ontology with FOAF”, The Tenth International Conference on Advances in Semantic Processing (SEMAPRO 2016), October 9 - 13, 2016 - Venice, Italy, pp 32-46, 2016. (Uluslararası tam metin sözlü bildiri)

6.     Sezer E., Can Ö., Bursa O., Ünalır M. O., “Sağlık bilgi sistemlerinde ontoloji tabanlı bir yaklaşım: Kan testi ontolojisi örneği”, Pamukkale Univ Muh Bilim Derg, 22(5), 367-375, 2016.

7.     Sezer E., Can Ö., Bursa O., Ünalır M. O., “Sağlık Bilgi Sistemleri, Tüm Dünyada Değişiyor”, BtHaber, Mayıs 2016.

8.     Hepdurgun C., Elbi H., Pırıldar Ş., Saygılı F. L., Ünalır M. O., Can Ö., Nalçakan G. R.,  Sezer E., Seçkiner S., “Healthy living and smart choices - A project for developing a web-based Turkish obesity treatment program”, 24th ​European Congress of Psychiatry (EPA 2016),  March 12 – 15, 2016 – Madrid, Spain, European Psychiatry, Volume 33, Supplement, Abstracts of the 24rd European Congress of Psychiatry,  March 2016, Pages S390, 2016.

9.     Elbi H., Pırıldar Ş., Saygılı F. L., Ünalır M. O., Can Ö., Nalçakan G. R.,  Sezer E., Hepdurgun C., Seçkiner S., ““NEŞE” Toplum Genelinde Kullanılabilecek Web Tabanlı Obezite Takip ve Tedavi Programı Geliştirilmesi Projesi”, 8. Temel Sağlık Hizmetleri Buluşması, 6-7 Mayıs 2016, Ege Üniversitesi, İzmir.

10.  Sezer E., Bursa O., Can Ö., “Anlamsal Web’de Bilginin Depolanması için Bir Yaklaşım: Oracle Performans Değerlendirmesi”, AB2016, XVIII. Akademik Bilişim Konferansı, 2016.

11.  Sezer E., “Veri Depolama”, Bilgisayar Bilimine Giriş, Computer Science: An Overview (12th Edition), Çeviri Editörü: Birim Balcı Demirci, 2016.

12.  Sezer E., Can Ö., Bursa O., Ünalır M. O., “Ulusal Aşı Bilgi Sistemini Geliştirdik”. Yazar: Sedef ÖZKAN, BThaber, Mayıs 2015.

13.  Sezer E., Can Ö., Bursa O.,Ünalır M. O., “Sağlık Bilgi Sistemleri: Kan Test Ontolojisi için Durum Çalışması”. Akademik Bilişim Konferansı 2015.

14.  Bursa O., Sezer E., Can Ö., Ünalır M.O., “Büyük Kişisel Verilerin Benzerlik Bulunması Amacıyla Kullanımı”, Akademik Bilişim Konferansı 2015.

15.  Deliorman G., Can Ö., Sezer E., Bursa O., “Bulut Sistem Güvenliği, Saldırılar ve Saldırılardan Korunmak için Geliştirilen Yöntemler”, Akademik Bilişim Konferansı 2015.

16.  Bursa O., Sezer E., Can Ö., Ünalır M. O., “Using FOAF for Interoperable and Privacy Protected Healthcare Information Systems”, 8th Research Conference, MTSR 2014, Karlsruhe, Germany, November 27-29, 2014. Proceedings Metadata and Semantics Research, Volume 478 of the series Communications in Computer and Information Science pp 154-161, 2014.

17.  Sezer, E, “Tıbbi Bilişim Standartları ve Anlamsal Web: Aşı Ontolojisi için Durum Çalışması”, TÜBAV Bilim Dergisi, 7 (4), s 1-14, 2014.

18.  Bursa O., Sezer E., Can Ö., Ünalır M.O., “Güvenli ve Kişisel Aşı Bilgi Sistemi Gerçekleştirimi”, 6th International Conference on Information Security and Cryptology, Ankara, Turkey, September 20-21, 2013, Proceedings, Bildiriler Kitabı, s 77-82, 2013.

19.  Can Ö., Sezer E., Bursa O., Ünalır M.O., “Personalized Vaccination Using Ontology Based Profiling”, 7th Metadata and Semantics Research Conference (MTSR 2013), CCIS 390, Thessaloniki, Greece, 19-22 November 2013, pp. 213-224, 2013.

20.  Ünalır M. O., Ünalır E., Can Ö., Şengonca H., “Ulusal Aşı Bilgi Sistemi: Ontoloji Tabanlı Sağlık Bilgi Sistemi”, Türkiye Bilişim Vakfı Bilgisayar Bilimleri Ve Mühendisliği Dergisi, 4(4), 2011.

21.  Ünalır E., Can Ö., Ünalır M. O., “Mobil Uygulamaların Ulusal Aşı Bilgi Sistemindeki Yeri ve Önemi”, Türkiye’de Mobil Yaşam ve Uygulamaları, Literatür Kitabevi, 2011

22.  Ünalır M. O., Can Ö., Ünalır E., “Ontoloji Tabanlı Bilgi Sistemlerinde Erişim  Denetimi: Ulusal Aşı Bilgi Sistemi için Durum Çalışması”, TÜBAV Bilim Dergisi, 3(3), 238-249, 2010.

23.  Ünalır E., Can Ö., Ünalır M. O., “Ulusal Aşı Bilgi Sistemi: Kişiselleştirme Yaklaşımı ile Mobil Devlet Uygulaması”, 2. Ulusal Mobil Devlet Konferansı, mDevlet 2010, Ankara, 6-7 Mayıs, 2010.

24.  Ünalır E., Ünalır M. O., Şengonca, H., Vardar, F., “Ulusal Aşı Bilgi Sistemi: Bir Durum Değerlendirmesi ve Yaklaşım Önerisi”, Akademik Bilişim’10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 10 - 12 Şubat 2010 Muğla Üniversitesi, s 569-576, 2010.

25.  Ünalır E., Önal A., Beydağ Ü., “Bilgisayar Teknolojileri Dersi Alan Öğrencilerin Uzaktan Eğitim Programlarına Bakış Açıları”, Akademik Bilişim 2006, Pamukkale Üniversitesi, 9-11 Şubat 2006.

26.  Ünalır E., Erdur R.C. ve Dikeneli O., “Etmen(Agent) Tabanlı Pazarlıklar ve İngiliz Pazarlık Protokolünün Turizm Alanında Uygulanması”, Bilgi Teknolojileri Kongresi 2004, Pamukkale Üniversitesi 7-9 Ekim 2004.

27.  Ünalır E. ve Ünalır M. O., “UML ile Metaveri Modelleme”, Bilgi Teknolojileri Kongresi 2003, Pamukkale Üniversitesi 1-4 Mayıs 2003.